Ju Yi

Champion of Irori; bodyguard of Queen Galfrey

Description:
Bio:

Ju Yi

Knights of Kenabres Scar Scar